bearded collie, benjy bunch, puppies, littersof The Benjy Bunch
 Bearded Collies

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Of The Benjy Bunch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van of The Benjy Bunch, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan of The Benjy Bunch verstrekt. 

Of The Benjy Bunch kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam 
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres 
  • Uw IP-adres

Waarom of The Benjy Bunch deze gegevens nodig heeft 

Of The Benjy Bunch verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan of The Benjy Bunch uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

Hoe lang of The Benjy Bunch gegevens bewaart

Of The Benjy Bunch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

Of The Benjy Bunch verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van of The Benjy Bunch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Of The Benjy Bunch gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics

Of The Benjy Bunch maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van of The Benjy Bunch bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Of The Benjy Bunch te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Of The Benjy Bunch heeft hier geen invloed op. Of The Benjy Bunch heeft Google geen toestemming gegeven om via of The Benjy Bunch verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen f.c.m.goossens@home.nl. Of The Benjy Bunch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen

Of The Benjy Bunch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van of The Benjy Bunch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door of The Benjy Bunch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met of The Benjy Bunch op via f.c.m.goossens@home.nl

www.ofthebenjybunch.nl is een website van of The Benjy Bunch en is als volgt te bereiken: 

Postadres: Vonkendaal 35, 6228 JM Maastricht

Vestigingsadres: Vonkendaal 35, 6228 JM Maastricht

Telefoon: +31 43 3 67 09 91

E-mailadres: f.c.m.goossens@home.nl